Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

2020

61,855

183,735 188,620 434,210

2021

70,735

193,893 382,939 647,567

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

2020

76,396

144,140

208,546

429,082

2021

83,962

157,189

416,525

657,676

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

3.420.816Lượt truy cập

1054Hôm nay

34 Đang truy cập

Các quy định trong năm 2017 về Phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập; phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập;cơ chế phối hợp với địa phương về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các nhà máy do SHP quản lý

13/06/2017

Các quy định trong năm 2017 về Phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập; phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập;cơ chế phối hợp với địa phương về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các nhà máy do SHP quản lý gồm:

- Quyết định số: 1592/QĐ-BCT ngày 05/5/2017 của Bộ Công Thương v/v phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Đa M'Bri

- Quyết định số: 1591/QĐ-BCT ngày 05/5/2017 v/v của Bộ Công Thương phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Đa Dâng 2

- Quyết định số: 76/QĐ-SCT ngày 04/5/2017 của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập Đa Siat, nhà máy thủy điện Đa Siat năm 2017

 - Quyết định số: 352/QĐ-SNN ngày 15/5/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt phương án phóng, chống lụt vùng hạ du đập thủy điện Đa Dâng 2 huyện Đức Trọng-Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng năm 2017

- Quyết định số 353/QĐ-SNN ngày 15/5/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập nhà máy thủy điện Đa M'Bri năm 2017

 - Quyết định số 351/QĐ-SNN ngày 15/5/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập nhà máy thủy điện Đa Siat huyện Bảo Lâm năm 2017

- Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đức Trọng và Chi nhánh Cty CP Thủy điện miền Nam tại Lâm Đồng trong công tác PCTN&TKCN cho công trình và hạ du hồ chứa Thủy điện Đa Dâng 2 năm 2017

- Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đa Huoai và Chi nhánh Cty CP Thủy điện miền Nam tại Lâm Đồng trong công tác PCTN&TKCN cho công trình và hạ du hồ chứa Thủy điện Đa M'bri năm 2017

- Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bảo Lâm và Chi nhánh Cty CP Thủy điện miền Nam tại Lâm Đồng trong công tác PCTN&TKCN cho công trình và hạ du hồ chứa Thủy điện Đa M'bri năm 2017

- Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bảo Lâm và Chi nhánh Cty CP Thủy điện miền Nam tại Lâm Đồng trong công tác PCTN&TKCN cho công trình và hạ du hồ chứa Thủy điện Đa Siat năm 2017

Theo: SHP