Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.385.330Lượt truy cập

334Hôm nay

47 Đang truy cập

Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

1. Ông Võ Thái

Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát
Năm sinh : 1972
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác :

- Từ 2008 - 2011: Kế toán trưởng Công ty CP Khoáng sản Bằng Hữu

- Từ 2012 - 2013: Kế toán trưởng Công ty CP Năng lượng tái tạo DVA 

- Từ 2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Việt Liên Á – Phú Hưng Gia

2. Ông Hoàng Minh Dũng
Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh : 1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán,Thạc sĩ QTKD
Quá trình công tác :

-Từ tháng 10/1987 - 12/1998 : Cán bộ Kế toán tại phòng Tài chính Kế toán - Xí nghiệp xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực 2

-12/1998 - 10/1999 : Phó phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp điện

- 0/1999 - 07/2003: Cán bộ Kế toán - phòng Tài chính Kế toán, Công ty Điện lực 2

- 07/2003 đến 2006 : Phó phòng Tài chính Kế toán, Công ty Điện lực 2

- 2007 - 2010: Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực miền Nam

- 2010 - 2011: Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực miền Nam

- 2011 - nay: Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực miền Nam 

3. Bà Đỗ Thị Hải Âu

Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh : 1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác :

- Từ 01/01/1992 đến 16/04/2007: Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam.

- Từ 16/04/2007 đến nay: Công tác tại Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

- Từ 28/04/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

Tin bài khác

Xem tất cả