Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

10/2018

64,677

161,074  329,527  554,278

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

10/2018

67,4 

129,0

328,8 

525,2

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.072.154Lượt truy cập

495Hôm nay

31 Đang truy cập

Sản lượng và doanh thu tháng 10/2018 của Nhà máy Đa M’bri

Trong tháng 10/2018, sản lượng điện của nhà máy Đa M’bri đạt 56,74 triệu kWh, doanh thu 57,5 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2018 nhà máy đạt sản lượng 329,527 triệu kWh, doanh thu đạt 328,8 tỷ đồng.

Giải pháp năng lượng mặt trời trong các dự án điện lực

Tại Hội nghị cấp cao về năng lượng mặt trời lần thứ 2 tại Việt Nam diễn ra ở Hà Nội từ 16 đến 18 tháng 10, một số công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến sẽ được giới thiệu để mang tới sự kết nối toàn diện cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành.