Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

9/2020

39,981

119,139 100,290 259,410

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

9/2020

51,544

92,005

121,182

264,731

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.781.485Lượt truy cập

320Hôm nay

41 Đang truy cập

Ban tổng giám đốc

1. Ông Thang Thanh Hà
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Năm sinh : 1962
Nghề nghiệp : Kỹ sư điện công nghiệp, Kỹ sư thủy lợi
Quá trình công tác :

- Từ tháng 01/1987 - 11/1993 : Kỹ sư khảo sát và giám sát xây dựng công trình tại Trung tâm Năng lượng Công ty Điện lực 2 (nay là Công ty Tư vấn xây dựng điện 3)

- Từ tháng 12/1993 đến 5/1997: Nhân viên phòng Thanh tra bảo vệ - Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Nam)

- Từ tháng 06/1997 đến 12/1997: Phó phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

- Từ tháng 12/1997 đến 02/2001: Phụ trách Phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

- Từ tháng 02/2001 đến 03/2005: Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

- Từ tháng 3/2005 đến 4/2010: Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

- Từ tháng 4/2010 đến 6/2018: Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Từ tháng 7/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam

Công tác khác:

- Từ 2005 đến 2015: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam

- Từ 2005 đến 2015: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

2. Ông Nguyễn Vĩnh Châu
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh : 1961
Nghề nghiệp : Kỹ sư Thủy lợi
Quá trình công tác :

- Năm 1983 - 1987 : Cán bộ giám sát thi công - Ban kiến thiết khu vực Đồng Tháp Mười - Bộ Thủy lợi

- Năm 1988 - 1992 : Thư ký dự án Tầm Phương - Ban quản lý dự án 303 - Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn

- Năm 1992 - 1998 : Cán bộ giám sát thi công - Ban quản lý dự án thủy lợi 418 - Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn

- Năm 1999 - 2004 : Cán bộ phụ trách đấu thầu, thẩm tra kỹ thuật Ban quản lý dự án Thủy lợi 419

- Năm 2005 - 03/2007 : Trưởng phòng Thẩm định - Chế độ, dự toán Ban quản lý dự án Thủy lợi 419 (Ban QLĐTXDTL 10)

- Từ tháng 04/2007 : Phó giám đốc - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam


Tin bài khác

Xem tất cả