Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

2020

61,855

183,735 188,620 434,210

10/2021

55,823

150,647 313,854 520,324

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

2020

76,396

144,140

208,546

429,082

10/2021

64,628

120,928

344,935

530,941

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

3.361.639Lượt truy cập

113Hôm nay

39 Đang truy cập

Hội đồng quản trị

DANH SÁCH HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Ông Huỳnh Minh Hải

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh : 1962

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

- Từ 12/1996 đến 05/2008: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, thuộc Công ty Điện lực 2

- Từ 06/2008 đến 09/2019: Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, thuộc Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam)

- Từ 16/9/2019 đến 24/6/2020: Phó Tổng Giám đốc SHP

- Từ 18/6/2020 là Thành viên HĐQT SHP và từ 25/6/2020 đến nay là Chủ tịch HĐQT SHP

2. Ông Lê Tuấn Hải

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/1996 đến tháng 06/2001: Trưởng nhóm relay- tự động ; Nhà máy thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

- Từ tháng 07/2001 đến tháng 09/2003:  Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

- Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004:  Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước

- Từ tháng 06/2004 đến tháng 03/2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

- Từ tháng 04/2006 đến tháng 12/2007 : Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

- Từ  tháng 01/2008 đến tháng 12/2008 : Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2011 : Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 - Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 01/11/2012 : Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi.

 - Từ tháng 11/2012 đến ngày 01/02/2013: Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 - Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 02/07/2013: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 - Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 01/11/2013 : Phó Tổng đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty  CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha

 - Từ ngày 01/11/2013 đến ngày 28/09/2015 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim quy mô 80MW. Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty  CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha.

 - Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 19/01/2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi

 - Từ ngày 01/03/2006 đến nay: Giám đốc kỹ thuật ngành điện – Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE)

3. Ông Trần Thế Du

 Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

 Năm sinh: 1983

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kỹ thuật, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư điện, điện tử, hệ thống điện.

 Quá trình công tác:

- Từ 6/2010 đến 6/2012: Công tác tại Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện lực Bình Phú, Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM.

- Từ 07/2012 đến 10/2014: Công tác tại Ban Quan hệ Quốc tế, Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

- Từ 11/2014 đến 02/2019: Công tác tại Ban Quản lý Đầu tư, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

- Từ 03/2019 đến nay: Công tác tại Ban Tổng hợp, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

4. Ông Nguyễn Tấn Tài

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1973 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

-  Từ 1999 đến 2007: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam);

-  Từ năm 2007 đến năm 2009: là chuyên viên Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ trách công tác tổng hợp;

-  Từ năm 2009 đến năm 2010: là Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ trách mảng tổng hợp;

-  Từ năm 2010 đến năm 2017: là Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực Miền Nam phụ trách mảng tổng hợp;

-  Từ năm 2018 đến năm 2019: là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam;

-  Từ 01/01/2020 đến nay: là Trưởng Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

5. Ông Nguyễn Văn Thịnh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1955

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Quá trình công tác:

- Từ 1991 - 1998: Trưởng phòng KHKT Công ty Điện lực Đồng Nai

- 1998 - 2007: Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam)

- 2007 - 30/6/2018: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

 

Tin bài khác

Xem tất cả