Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

4/2020

7,967

22,866 47,689 78,522

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

4/2020

18,378

20,177

63,859

102,414

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

2.513.591Lượt truy cập

1602Hôm nay

51 Đang truy cập

Hội đồng quản trị

DANH SÁCH HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Ông Đoàn Đức Hưng

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh : 1968

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sĩ QTKD

Quá trình công tác:

- Từ 1991 - 1994: Cán bộ kỹ thuật chi nhánh Điện Bến Lức, Sở điện lực Long An

- Từ 1995- 1997: Trưởng phòng HC-TC-LĐ Điện lực Tỉnh Long An

- Từ 1998 - 2013: Phó Giám Đốc kỹ thuật  Công ty Điện lực Tỉnh Long An

- Từ 2014  đến 2017: Phó Giám Đốc Kinh doanh Công ty Điện lực Long An

- Từ 2017 dến 2019: Trưởng Ban Kinh doanh - Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Từ 2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam

2. Ông Lê Tuấn Hải

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/1996 đến tháng 06/2001: Trưởng nhóm relay- tự động ; Nhà máy thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

- Từ tháng 07/2001 đến tháng 09/2003:  Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

- Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004:  Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước

- Từ tháng 06/2004 đến tháng 03/2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

- Từ tháng 04/2006 đến tháng 12/2007 : Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

- Từ  tháng 01/2008 đến tháng 12/2008 : Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2011 : Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 - Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 01/11/2012 : Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi.

 - Từ tháng 11/2012 đến ngày 01/02/2013: Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 - Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 02/07/2013: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 - Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 01/11/2013 : Phó Tổng đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty  CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha

 - Từ ngày 01/11/2013 đến ngày 28/09/2015 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim quy mô 80MW. Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty  CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha.

 - Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 19/01/2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi

 - Từ ngày 01/03/2006 đến nay: Giám đốc kỹ thuật ngành điện – Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE)

3. Ông Trần Thế Du

 Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

 Năm sinh: 1983

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kỹ thuật, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư điện, điện tử, hệ thống điện.

 Quá trình công tác:

- Từ 6/2010 đến 6/2012: Công tác tại Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện lực Bình Phú, Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM.

- Từ 07/2012 đến 10/2014: Công tác tại Ban Quan hệ Quốc tế, Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

- Từ 11/2014 đến 02/2019: Công tác tại Ban Quản lý Đầu tư, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

- Từ 03/2019 đến nay: Công tác tại Ban Tổng hợp, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

4. Ông Nguyễn Văn Danh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1976 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kê toán Kiểm toán, Cử nhân QTKD Quốc tế

Quá trình công tác:

- Từ 2001 - 2006: Thành viên BKS – Công ty CP Xây lắp Điện

- Từ 2003 - 2010: Cán bộ Tổ Kiểm toán nội bộ, TCKT - Cty Điện lực 2 (Tổng công ty Điện lực Miền Nam)

- Từ 2011 - 2013: Cán bộ Văn phòng kiểm soát viên- Tổng công ty Điện lực Miền Nam

- Từ 2014 - 5/2017: Cán bộ, Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng công ty Điện lực Miền Nam

- Từ 6/2017 đến nay: Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát Tài chính - Tổng công ty Điện lực Miền Nam

5. Ông Nguyễn Văn Thịnh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1955

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Quá trình công tác:

- Từ 1991 - 1998: Trưởng phòng KHKT Công ty Điện lực Đồng Nai

- 1998 - 2007: Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam)

- 2007 - 30/6/2018: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Tin bài khác

Xem tất cả