Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

2020

61,855

183,735 188,620 434,210

10/2021

55,823

150,647 313,854 520,324

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

2020

76,396

144,140

208,546

429,082

10/2021

64,628

120,928

344,935

530,941

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

3.361.689Lượt truy cập

163Hôm nay

34 Đang truy cập

Lịch sử hình thành và phát triển

Căn cứ vào chủ trương của Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phát triển ngành điện lực phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, qua quá trình khảo sát và xác định các dự án nhà máy thủy điện có tính khả thi và hiệu quả, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (tên gọi trước đây là Công ty Điện lực 2) đã chủ trì tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục để thành lập CTCP Thủy điện Miền Nam gồm các cổ đông là: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, cán bộ công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu trong Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam và một số doanh nghiệp là các đối tác trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

Ngày 29/5/2004 tại số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Q1, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông sáng lập đã họp và nhất trí thông qua phương án họat động, Điều lệ và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của CTCP Thủy Điện Miền Nam. 

Giai đoạn từ 2004-2006 

Ngày 13/7/2004, CTCP Thủy Điện Miền Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002486, chính thức đi vào hoạt động với mức vốn điều lệ là 250.000.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi tỷ đồng), tương đương với 2.500.000 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) với hơn 4.000 cổ đông góp vốn. 

Mục tiêu hoạt động ban đầu của Công ty : 

- Thực hiện đầu tư 2 dự án thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng gồm:

+ Công trình thủy điện Đasiat tại huyện Bảo Lâm với công suất 13,5 MW.

+ Công trình thủy điện Đa Dâng 2 thuộc địa bàn 2 huyện Lâm Hà và Đức Trọng với công suất 34 MW. 

- Đưa vào quản lý vận hành các nhà máy điện trên để sản xuất kinh doanh điện năng. 

- Đầu tư phát triển các dự án thủy điện khác 

- Mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh để phát triển các mặt hoạt động của Công ty 

Giai đoạn từ 2006 đến năm 2008 

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 ngày 24/3/2006, toàn thể cổ đông sáng lập và cổ đông tham gia góp vốn đã nhất trí kế hoạch đầu tư thêm dự án thủy điện Đam'bri. 

Ngày 23/6/2006 Công ty đã tăng vốn điều lệ kinh doanh từ 250.000.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi tỷ đồng) lên 687.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tám mươi bảy tỷ đồng), với số cổ phần tương ứng là 68.700.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). 

Từ tháng 4 năm 2008, Công ty đã thay đổi địa điểm đặt trụ sở. Trụ sở chính của Công ty hiện nay đặt tại địa chỉ:93B, Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM. 

Giai đoạn 2008 đến nay: 

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 5 ngày 25/4/2009 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 937,102 tỷ đồng. Ngày 25/11/2009 Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng vốn từ 687.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tám mươi bảy tỷ đồng) lên 937.102.000.000 VNĐ (chín trăm ba mươi bảy tỷ một trăm linh hai triệu đồng) với số cổ phần tương ứng là 93.710.200 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). 

Ngày 10/09/2010 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán SHP

Từ tháng 4/2011 Công ty đã bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh. 

Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu của Công ty trong giai đoạn này : 

a. Về lĩnh vực kinh doanh:

+ Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các nhà máy thủy điện

+ Sản xuất kinh doanh điện năng

+ Sửa chữa, bảo trì, thử nghiệm các nhà máy điện, lưới điện

+ Quản lý dự án

+ Sửa chữa thiết bị điện, cơ, điện tử và quang học

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, cầu đường, thủy lợi, thủy điện, điện, dân dụng -công nghiệp

+ Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ cơ, điện

+ Đào tạo lực lượng quản lý vận hành các nhà máy điện

+ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam đã xây dựng hoàn thiện và đang vận hành 03 nhà máy thủy điện Đa Siat và Đa Dâng 2 và Đa'Mbri. 

Công trình Thủy điện Đa Siat:

Nhà máy Thủy điện Đa Siat được được xây dựng tại huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng, công suất 13,5 MW với sản lượng 59,34 triệu kwh/năm, đã phát điện hòa lưới quốc gia từ tháng 01năm 2010. 

Công trình thủy điện Đa Dâng 2:

Nhà máy Thủy điện Đa Dâng 2 được được xây dựng tại huyện Đức Trọng và Huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng, có công suất lắp máy là 34 MW, hàng năm cho sản lượng điện 152,11 triệu kwh/năm, đã phát điện hòa lưới quốc gia từ tháng 9/2010. 

Công trình thủy điện Đa'Mbri:

Nhà máy Thủy điện Đa'Mbri được xây dựng trên địa bàn 03 huyện Bảo Lâm, Đa Huoai và Đa Tẻh - tỉnh Lâm Đồng, công suất 75 MW, sản lượng hàng năm khoảng 338,2 triệu kwh/năm,  đã phát điện hòa lưới quốc gia từ tháng 01năm 2014. 

Tổng mức đầu tư 3 công trình thủy điện Đa Siat, Đa Dâng 2, Đa M'bri khoảng 2.729,2 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2014 Trụ sở chính của Công ty đặt tại địa chỉ: P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM. 

Ngày 21/7/2014 cổ phiếu SHP của Công ty chính thức chuyển sang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tin bài khác

Xem tất cả