SHP Information

Shareholder meeting in 2016

Đại hội cổ đông 2016

Read more xem chi tiết

Shareholder meeting in 2015

Đại hội cổ đông 2015

Read more xem chi tiết

Discussion with investors at 26/11/2014

Toạ đàm với nhà đầu tư 26/11/2014

Read more xem chi tiết

SHP is officially listed on HOSE

SHP chính thức niêm yết trên HOSE

Read more xem chi tiết

10 years anniversary of SHP

Kỷ niệm 10 năm SHP

Read more xem chi tiết

Shareholder meeting in 2014

Đại hội cổ đông 2014

Read more xem chi tiết