Giới thiệu

Ban tổng giám đốc

1. Ông VÕ VĂN TRÃI

 

Chức vụ : Tổng Giám đốc

 

Năm sinh : 1967

 

Nghề nghiệp : Kỹ sư Điện - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

 

Quá trình công tác :

 

- Từ tháng 10/1987 đến tháng 10/1991: CBKT Nhà Máy Điện Đồng Khởi trực thuộc Sở Điện Lực Bến Tre.

 

- Từ tháng 10/1991 đến tháng 10/1996: sinh viên trường Đại học BK TP HCM.

 

- Từ tháng 10/1996 đến 1/3/1998: CBKT - Đội QLVH ĐD và Trạm trực thuộc Điện Lực Bến Tre (ĐLBT).

 

- Từ 1/3/1998 - 1/1/1999: Đội trưởng đội QLVH ĐD và Trạm Điện lực Bến Tre.

 

- Từ 1/1/1999 - 01/4/2002: Phó phòng KHKT - Điện lực Bến Tre.

 

- Từ 1/04/2002- 1/8/2005: Trưởng Phòng KHKT - Điện lực Bến Tre.

 

- Từ 01/8/2005 - 1/10/2017: Phó giám đốc Công ty Điện Lực Bến Tre.

 

- Từ 1/10/2017 - 1/1/2019: Phó giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng SPC.

 

- Từ 1/1//2019 - 14/9/2022: Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Nam.

 

- Từ 15/9/2022 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (SHP).

 

 

 

2. Ông  ĐÀO HOÀNG DŨNG

 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 1969

 

Nghề Nghiệp: Thạc Sĩ Điện Kỹ Thuật

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 04/1994 đến tháng 10/1996: Cán bộ đào tạo, Cán bộ kỹ thuật - Phòng KH-KT - Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre).

 

- Từ tháng 11/1996 đến tháng 8/2004: Cán bộ đào tạo, Lao động tiền lương thuộc Phòng Tổ Chức – Hành Chính - Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre).

 

- Từ ngày 20/08/2004 đến 30/8/2007: Phó trưởng phòng Tổ Chức – Hành Chính - Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre).

 

- Từ ngày 01/9/2007 đến ngày 15/3/2012: Chuyên viên Phòng Tổ Chức Cán Bộ & Đào Tạo Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam).

 

- Từ ngày 16/3/2012 đến ngày 01/6/2016: Phó trưởng Ban Lao Động Tiền Lương Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ ngày 01/06/2016 đến 14/11/2021: Phó trưởng ban Tổ Chức và Nhân Sự Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ ngày 15/11/2021 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.