Giới thiệu

Hội đồng quản trị

DANH SÁCH HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 

1. Ông Trác Thanh Điền

 

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh : 1981

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 10/2003 đến tháng 10/2005: Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án thuộc Điện lực Bạc Liêu; Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh Điện Giá Rai thuộc Điện lực Bạc Liêu (nay là Công ty Điện lực Bạc Liêu).

 

- Từ tháng 11/2005 đến tháng 8/2013: Phó Trưởng Chi nhánh Điện Vĩnh Lợi, Trưởng chi nhánh Điện lực Vĩnh Lợi, Giám đốc chi nhánh Điện lực Vĩnh Lợi, Giám đốc Điện lực Vĩnh Lợi thuộc Điện lực Bạc Liêu (nay là Công ty Điện lực Bạc Liêu).

 

- Từ tháng 9/2013 đến tháng 01/2020: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu.

 

- Từ 02/2020 đến 25/4/2024: Trưởng Ban Kiểm tra và Thanh Tra Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Từ 05/2010 đến 04/2015: Bí thư Đảng ủy; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.
+ Từ 05/2015 đến 06/2017: UVBCH Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An; Phó Bí thư chi bộ; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.
+ Từ 07/2017 đến 12/2019: UVBCH Đảng bộ EVNSPC; Bí thư chi bộ; Trưởng ban KD EVNSPC; UVBCH Công đoàn EVNSPC; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2017 -2022).
+ Từ 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam 
+ Từ 01/2020 đến nay: Chủ tịch Hội Điện lực Miền Nam.
+ Từ 15/06/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

 

- Từ 25/4/2024 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

 

 

 

2. Ông Võ Văn Trãi

 

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

 

Năm sinh : 1967

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế.

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 10/1987 đến tháng 10/1991: CBKT Nhà Máy Điện Đồng Khởi trực thuộc Sở Điện Lực Bến Tre.

 

- Từ tháng 10/1991 đến tháng 10/1996: sinh viên trường Đại học BK TP HCM.

 

- Từ tháng 10/1996 đến 1/3/1998: CBKT - Đội QLVH ĐD và Trạm trực thuộc Điện Lực Bến Tre (ĐLBT).

 

- Từ 1/3/1998 - 1/1/1999: Đội trưởng đội QLVH ĐD và Trạm Điện lực Bến Tre.

Từ 05/2010 đến 04/2015: Bí thư Đảng ủy; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.
+ Từ 05/2015 đến 06/2017: UVBCH Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An; Phó Bí thư chi bộ; Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Long An.
+ Từ 07/2017 đến 12/2019: UVBCH Đảng bộ EVNSPC; Bí thư chi bộ; Trưởng ban KD EVNSPC; UVBCH Công đoàn EVNSPC; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2017 -2022).
+ Từ 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam 
+ Từ 01/2020 đến nay: Chủ tịch Hội Điện lực Miền Nam.
+ Từ 15/06/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

 

- Từ 1/1/1999 - 01/4/2002: Phó phòng KHKT - Điện lực Bến Tre.

 

- Từ 1/04/2002- 1/8/2005: Trưởng Phòng KHKT - Điện lực Bến Tre.

 

- Từ 01/8/2005 - 1/10/2017: Phó giám đốc Công ty Điện Lực Bến Tre.

 

- Từ 1/10/2017 - 1/1/2019: Phó giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng SPC.

 

- Từ 1/1//2019 - 14/9/2022: Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Nam. 

 

- Từ 15/9/2022 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

 

- Từ 25/4/2024 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

 

 

 

3. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1982

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kế toán Kiểm toán.

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 06/2004 đến 10/2005: Kế toán tại Công ty Điện lực Hóc Môn.

 

- Từ tháng 11/2005 đến 07/2016: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

- Từ tháng 08/2016 đến nay: Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

- Từ 27/4/2023 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

 

 

 

4. Ông Nguyễn Trọng Tam

 

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

 

Năm sinh: 1982

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 03/07/2006 đến 04/2013: Trưởng ca vận hành nhà máy điện thủy điện Thác Mơ thuộc Công ty CP Thủy Điện Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

 

- Từ 05/2013 đến 09/2015: Tổ trưởng Tổ thị trường điện thuộc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

 

- Từ 10/2015 đến 12/2015: Nhân viên Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ 01/2016 đến nay: Chuyên viên Ban Kỹ Thuật - Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ 15/06/2022 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

 

 

5. Ông Nguyễn Văn Thịnh

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1955

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 1991 - 1998: Trưởng phòng KHKT Công ty Điện lực Đồng Nai.

 

- 1998 - 2007: Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam).

 

- 2007 - 30/6/2018: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

 

 

6. Ông Lê Tuấn Hải

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1970

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 02/1996 đến tháng 06/2001: Trưởng nhóm relay- tự động ; Nhà máy thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 07/2001 đến tháng 09/2003: Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004: Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước

 

- Từ tháng 06/2004 đến tháng 03/2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 04/2006 đến tháng 12/2007 : Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2008 : Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2011 : Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 

- Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 01/11/2012 : Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi.

 

- Từ tháng 11/2012 đến ngày 01/02/2013: Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 

- Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 02/07/2013: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 

- Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 01/11/2013 : Phó Tổng đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha

 

- Từ ngày 01/11/2013 đến ngày 28/09/2015 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim quy mô 80MW. Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha.

 

- Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 19/01/2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi

 

- Từ ngày 01/03/2006 đến nay: Giám đốc kỹ thuật ngành điện – Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE)

 

 

 

7. Ông Trịnh Phi Anh

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1947

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ năm 1985 đến năm 2000 : làm việc tại Nhà máy Thủy điện Trị An.

 

- Từ năm 2001 đến năm 2007 : làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.

 

- Từ năm 2007 đến nay: Chuyên gia cố vấn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

 

- Từ 25/04/2024 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.