Giới thiệu

Hội đồng quản trị

DANH SÁCH HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

1. Ông Huỳnh Minh Hải

 

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh : 1962

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 12/1996 đến 05/2008: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, thuộc Công ty Điện lực 2

 

- Từ 06/2008 đến 09/2019: Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, thuộc Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam)

 

- Từ 16/9/2019 đến 24/6/2020: Phó Tổng Giám đốc SHP

 

- Từ 18/6/2020 là Thành viên HĐQT SHP và từ 25/6/2020 đến nay là Chủ tịch HĐQT SHP

 

2. Ông Lê Tuấn Hải

 

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1970

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 02/1996 đến tháng 06/2001: Trưởng nhóm relay- tự động ; Nhà máy thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 07/2001 đến tháng 09/2003: Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004: Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Phước Long – Bình Phước

 

- Từ tháng 06/2004 đến tháng 03/2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 04/2006 đến tháng 12/2007 : Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ Phước Long – Bình Phước.

 

- Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2008 : Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2011 : Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ – UVHĐ Quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước( vốn của EVN), Trưởng ban QLDA Thủy điện Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn vay JICA, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ VNĐ).

 

- Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 01/11/2012 : Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi.

 

- Từ tháng 11/2012 đến ngày 01/02/2013: Trưởng phòng Dự án – Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 

- Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 02/07/2013: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW.

 

- Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 01/11/2013 : Phó Tổng đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha

 

- Từ ngày 01/11/2013 đến ngày 28/09/2015 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi, Trưởng ban QLDA dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim quy mô 80MW. Trưởng ban QLDA dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 15,75MW. Đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi tại Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha.

 

- Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 19/01/2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – ĐaMi

 

- Từ ngày 01/03/2006 đến nay: Giám đốc kỹ thuật ngành điện – Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE)

 

3. Ông Trần Thế Du

 

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1983

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kỹ thuật, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư điện, điện tử, hệ thống điện.

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 6/2010 đến 6/2012: Công tác tại Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện lực Bình Phú, Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM.

 

- Từ 07/2012 đến 10/2014: Công tác tại Ban Quan hệ Quốc tế, Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

 

- Từ 11/2014 đến 02/2019: Công tác tại Ban Quản lý Đầu tư, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ 03/2019 đến nay: Công tác tại Ban Tổng hợp, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

4. Ông Nguyễn Tấn Tài

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1973

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 1999 đến 2007: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam);

 

- Từ năm 2007 đến năm 2009: là chuyên viên Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ trách công tác tổng hợp;

 

- Từ năm 2009 đến năm 2010: là Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ trách mảng tổng hợp;

 

- Từ năm 2010 đến năm 2017: là Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực Miền Nam phụ trách mảng tổng hợp;

 

- Từ năm 2018 đến năm 2019: là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam;

 

- Từ 01/01/2020 đến nay: là Trưởng Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

5. Ông Nguyễn Văn Thịnh

 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Năm sinh: 1955

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 1991 - 1998: Trưởng phòng KHKT Công ty Điện lực Đồng Nai

 

- 1998 - 2007: Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam)

 

- 2007 - 30/6/2018: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam