Thông tin chuyên ngành

Đường dây 500kV Bắc - Nam: Mang niềm vui cho nền kinh tế

Đã 27 năm kể từ ngày đóng điện, đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 vẫn vận hành an toàn, thông suốt, mang điện tỏa sáng muôn nơi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

xem chi tiết xem chi tiết