Thông tin SHP

Thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch covid-19 lần thứ 4

  • 21:40 - 11/12/2021
  • 1081

 

Ngày 24/5/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 260 /CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch covid-19 lần thứ 4.

 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

 

1.Thống kê danh sách đoàn viên, người lao động thuộc các đối tượng:

 

a) Là F0 đang điều trị bệnh, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.

 

b) Là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp), không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.

 

c) Đoàn viên, người lao động có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn; lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; đoàn viên, người lao động buộc phải nghỉ việc không hưởng lương do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

d) Cán bộ công đoàn cơ sở tham gia công tác chống dịch tại địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021 gồm: người làm nhiệm vụ trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp; tham gia hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, cưỡng chế cách ly y tế; rà soát, thống kê người lao động trong các khu cách ly, khu phong tỏa; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

 

2. Thực hiện chi, mức chi hỗ trợ.

 

a) Các đối tượng thuộc điểm a, b, c mục 1 nêu trên được chi từ nguồn tài chính năm 2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Các đơn vị lập và gửi danh sách kèm theo các quyết định, văn bản yêu cầu cách ly tập trung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xác nhận đang điều trị với đối tượng F0 về Công đoàn Điện lực Việt Nam.

 

b) Các đối tượng thuộc điểm d mục 1, Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để giải quyết và chịu trách nhiệm. Công đoàn cơ sở báo cáo Công đoàn Cấp trên cơ sở để theo dõi, kiểm tra. Mức trợ cấp từ 80.000 đồng đến 120.000đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người.

 

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm:

Văn bản số 260-VB/CĐ ĐVN (bản ký duyệt)

Bài viết liên quan