• Công Ty Cổ Phần
  Thuỷ Điện Miền Nam

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Đảm bảo điện
  cho phát triển kinh tế xã hội

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Tận tâm
  phục vụ khách hàng

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN SHP

35.80
0.25 (0.70%)
Khối lượng: 4,200

96,156 / 101,859
triệu kWh / tỷ đồng


TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN & DOANH THU LŨY KẾ ĐẾN 05/2024
XEM SẢN LƯỢNG & DOANH THU CÁC NĂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1,120,876
Hôm nay: 551
Đang truy cập: 14